Sprida information om racing

draft-1438670-1278x812Att sprida information om racing och motorsport kan göras på olika sätt. Här handlar det om att verkligen se alla vägar, samt ha koll på vilka av dessa som ger det bästa resultatet och de lägsta ekonomiska förlusterna. När det gäller de små klubbarna och de mindre tävlingarna är det överlägset att använda Internet som media att sprida informationen på. Här har de flesta en hemsida, och den läses ivrigt av alla intresserade och klubbens medlemmar. I detta fall går det att spara mycket pengar på marknadsföring. Naturligtvis kommer det att vara perfekt att kombinera med upptryckning och spridning av flygblad.

När det handlar om större tävlingar och möten inom racing och motorsport kommer det att bli ett större urval av kanaler att sprida denna information genom. Här brukar det alltid finnas mycket information på Internet, men dessa arrangemang får även mycket annan gratisreklam. Här handlar det om mediabevakning från dagspress och motormagasin, och i många fall även TV. Detta gör att det i stort sett blir billigare att marknadsföra professionella tävlingar än det blir att marknadsföra de lägre klasserna, trots att det finns mer pengar inom de mer kända klasserna och eliten.

Hur som helst kan även de små klubbarna och tävlingarna ha tur och få mediabevakning. Här kan det finnas både radio och TV på det lokala planet som gärna tar upp lite information om de lokala förmågorna inom sporten. Det kan också finnas möjligheter att vara med i ett tidningsreportage. Även om detta är möjligt för alla kommer det ändå att vara Internet som är den avgörande marknadsfaktorn i dagens samhälle. Här är det alltid bäst och mest kostnadseffektivt för alla parter och klasser inom racing och motorsport att få ut sin information till den stora massan. På så sätt har Internet för länge sedan tagit över som den mest använda och effektivaste mediafaktorn i världen.